L'educació infantil al món
 
 
 
Cròniques i fotografies realitzades durant el viatge organitzat per la revista Infància de l'Associació de Mestres Rosa Sensat el mes de maig de 2002
 
Reportatge a partir de l'article "Infància viatja a Polònia" aparegut al número 133, de juliol-agost de 2003, de la revista Infància de l'Associació de Mestres Rosa Sensat
     
 
 
Experiència personal i viatge de la revista Infància el 2006.
 
Visita a escoles de Dinamarca. Abril 2010
     
   
   
Reportatge a partir de l'article "Infància viatja a Lió " aparegut al número 139, de juliol-agost de 2004, de la revista Infància de l'Associació de Mestres Rosa Sensat
   

 

El Safareig agraeix la col·laboració de persones i institucions que han redactat cròniques o que ens han facilitat desinteressadament imatges i informacions per a l'elaboració d'aquesta secció, i en especial a la redacció de la revista Infància de l'Associació de Mestres Rosa Sensat.